China-Shanghai Waigaoqiao Power Plant 3.png

FIDIC