China-Shanghai Waigaoqiao Power Plant 4.png

FIDIC