China-Shanghai Waigaoqiao Power Plant 2.png

FIDIC