China-Shanghai Waigaoqiao Power Plant 1.png

FIDIC